Nieuwsfeiten voor de coatingindustrie

Op deze pagina vindt u nieuwsfeiten die voor de coatingindustrie van belang (kunnen) zijn.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden van nieuws dat voor u relevant is?
Klik op de knop hiernaast:

Paintexpo 2020 gaat niet door in April 2020

De wereldwijd één van de grootste beurzen voor de oppervlaktebehandelende industrie die van 21 - 24 April 2020 in Karlsruhe (D) weer gehouden zou worden gaat niet door. De Duitse overheid heeft in het kader van maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan de organisator geadviseerd deze beurs te verplaatsen. Zodra de nieuwe datum bekend is zullen wij dit melden

ATEX 153 -zonering max 5 jaar oud!

De arbeidsinspectie controleert op specifieke punten, één ervan is dat u moet beschikken over een up-to-date gevarenzone-indeling. Volgens het uitvoeringsbeleid van de arbeidsinspectie mag deze zoneringstekening niet ouder zijn dan 5 jaar, dit (op pag 6) en overige details vindt u in dit beleidsstuk van de Arbeidsinspectie.
Voor meer informatie over Atex 153 en Atex 114 verwijzen we u graag naar onze ATEX-info.
 
 

Op youtube hebben wij een aantal video's van referentie-installaties geplaatst. Ook vindt u daar een filmpje dat het effect van een stofexplosie van niet meer dan 2 gram poederlak toont.

klik hier voor de video's

 
 
 

Quick Scan voor industriële lakkerijen

Uit ervaring weten wij dat er in de meeste in bedrijf zijnde lakinstallaties grotere efficiency-verbeteringen en daarmee kostenbesparingen mogelijk zijn. Om snel te kunnen bepalen of dit ook in uw geval zo is hebben wij een quick-scan ontwikkeld.  

Met deze scan wordt duidelijk of in een bepaalde situatie potentiele mogelijkheden voor verbetering van de efficiency of kostenbesparing aanwezig zijn. Op basis hiervan kan dan een nadere inventarisatie en doorlichting van de betreffende installatie plaatsvinden waarmee alle tot dan toe onbekende en verborgen opties bekend worden.

Hoe werkt het: hier vindt u de quick scan. Als u deze invult en verzendt worden de door u verstrekte gegevens door ons -vertrouwelijk- geïnventariseerd, vergeleken met kengetallen uit onze databank en beoordeeld.
Aansluitend nemen wij contact met u op voor het bespreken van het resultaat.  

Coating publicaties

In diverse vakbladen kunt u regelmatig lezen welke diensten wij zoal hebben verricht,
voorbeelden hiervan vindt u in Oppervlaktetechnieken 2011-09, VOM Info 2011-07 , Oppervlaktetechnieken 2010-04, en in Oppervlaktetechniek 2014-09, 2015-10 en 2015-11

Coating nieuws

Heeft u nieuws of actualiteiten welke voor uw branchecollega's interessant zijn ? Geef het aan ons door! dan zorgen wij voor publicatie van uw poedercoating of natlak -noviteiten.
 

Wij adviseren u bij al uw vragen op het gebied van coating (poedercoating èn natlak), voorbehandeling, reiniging, vergunningen, subsidies, opleidingen, kortom alles wat met de finishing van uw producten te maken heeft. 

Klik hier voor advies

B&B Coating Techniek bv

Bezoekadres:
Demmersweg 9-13
7556 BN Hengelo
+31 534357707